Zaterdag 12.08

M eter worden, joepie!!

E  lkaar leren kennen

T egen elkaar strijden voor de eerste plaats

E erste keer meter!

R euzespel

S amenwerken

P lezier was zeker aanwezig!

E lkaar helpen

L addercompititie

 

S trijden voor de overwinning

T eamwork was belangrijk

A ndere groepen verslaan

R acen op het spelbord

W eeral fantastisch

A ndere groepen uitschakelen

R ondlopen opzoek naar leiders

S toffen verzamelen

S nelheid was van belang

P osten bezoeken

E nthousiasme spatte er van af
L open om kaartjes te verzamelen

  

T rainen

R ustig stappen

A cht uur was het al toen we begonnen

I n de sporthal

N ooit saai

E en uur en half

N aar sporthal stappen

  

Margot,Goedele, Lorien